FrankenEpi czyli mocne nerwy wskazane!!! :D

Pękło, ratować trzeba ale. Marzenie było takie
aby pękniecie pozostało widoczne jako pamiątka a
jednocześnie przestroga.
Podczas szlifowania natrafiłem na czerwony podkład pod
czarnym lakierem i dało mi to pewien pomysł.
Jakże adekwatne jest w tym przypadku stwierdzenie
- „złamana główka” :)