„Here, Kill him with this …” Upgrade – bo za nudno było!

Tu nie trzeba raczej opisu
- ekspresja czytlena. Przy okazji progi wymienione,
pickupy, fusy i elemnty drobne.