Kolejny atak Zorro!

Kolejny atak Zorro…
Tym razem czarny „szprej” zakrył sruby na
których miała trzymać się główka.
Ciężki przypadek rekonstrukcyjnie,
wtórne łamanie – ale z tarczą na koniec!